غرفه نورا در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی

حضور در نمایشگاه‌ها

حضور نورا در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی

فعالیت نورا در نمایشگاه

تیم نورا به منظور تعامل بیشتر با مخاطبان خود در نمایشگاه‌های تخصصی داخلی و خارجی برای معرفی ظرفیت‌ها و کمک به کسب و کارها حضور پیدا کرده است. در زیر می‌توانید بخشی از فعالیت‌های نورا در نمایشگاه‌های مختلف را ببینید.

به بالای صفحه بردن