داشبورد مدیریت چیست؟

داشبورد مدیریت چیست و چه کاربردهایی دارد؟

مدیر یک مجموعه برای مطلع شدن از راندمان کاری شرکت و کارکنان خود نیاز به اطلاعاتی جامع دارد که روی یک داشبورد مدیریت در دسترس است. دقیقا مثل یک راننده خودرو که نیاز است دور موتور، سرعت ماشین، مقدار بنزین باقیمانده، آمپر درجه آب و غیره را روی کیلومتر ماشین ببیند، مدیر عامل یک مجموعه …

داشبورد مدیریت چیست و چه کاربردهایی دارد؟ ادامۀ مطلب »