قیمت گذاری کالا ارتباط مستقیمی با سرمایه در گردش و جریان نقدینگی شرکت شما دارد. اگر محصولتان را با قیمت پایین تر از رقبا بفروشید، ممکن است مشتریانی که بدنبال ارزان خرید هستند را جذب کنید،

در موضوع اصلی بحث ما که کسب و کارهای کوچک هستند یک مدیر ارشد با توانایی های نسبتا ویژه و با مشغولیتها و مسیولیتهای متعدد، ارتباط نزدیک فیزیکی با نیروی انسانی خود دارد.

می خواهیم بررسی کنیم که این ارتباط می تواند چه محلهای انحرافی داشته باشد و سعی کنیم ارتباط بهتری برقرار کنیم.

اول ببینید این حس استقلال واقعیه، با خودتون رودربایستی نداشته باشید.

واقعا چیزی برای عرضه دارید که دیگران نیاز دارند؟

شخصیت اجتماعی خود را نه اینکه حفظ کنید بلکه با یک انتخاب درست هر روز بالاتر ببرید.

متاسفانه در اکثر راه اندازیهای کسب و کارهای نوپا شاهد هستیم که بودجه بندی صحیح انجام نشده است و این میشود یکی از مهمترین دلایل شکست کسب و کارهای نوپا.

 اگر بخواهیم مختصری درباره فضای موجود کسب و کار و در این سطح خودمان صحبت کنیم باید عرض کنم که از برخوردن به این همه کالاهای رنگارنگ در جامعه می توان فهمید که تقاضای مصرف بالایی داریم، سلیقه ایرانی ها را هم که می دانیم، می گویند کالای خوب بده، پولش را بگیر.

 تشریح فضای کنونی تولید

برای اینکه سریع به اصل مطالب بپردازیم مبحث را به دو سر فصل اساسی تقسیم می کنیم.

  1. مطلوب در فضای تولید چه چیزی است؟
  2. مشکلاتی که گریبان گیر آن هستیم چیست؟

بر این اساس 10 موضوع برای ارایه انتخاب شد و برای هر کدام از دو جهت توضیحی مختصر تحریر گردیده است.