این برنامه به مدیران این امکان را می دهد تا بر پایه جریان نقدینگی، آینده کسب و کار خود را پیش بینی و ترسیم کنند و با استفاده از گزارشهای ساده و گویای آن، امکانات ذیل را برای هدایت و رهبری بهتر آن دریافت نمایند.

1- تدوین استراتژی های بنگاه اقتصادی

2- مشاهده تصاویر از نتایج تصمیمات مدیریتی و استراتژیک

3- کنترل و مدیریت مالی در بحرانها و شرایط مساعد برای حرکتهای توسعه ای

4- بررسی پروژه ها از حیث میزان سود و زیان و نقطه سر به سر

متقاضیان نصب نسخه ویندوزمتقاضیان حساب کابری تحت وب
  1. متقاضیان محترم با استفاده از لینک های زیر برنامه را روی کامپیوتر خود نصب نمائید. 
    توضیح اینکه با توجه به معماری سیستم عامل خود از نسخه 32 یا 64 بیتی برنامه SQL Server استفاده نمائید
  1. شماره سریال تولید شده توسط برنامه را یادداشت فرمایید.

  1. نوع سرویس مورد نظر خود را با توجه به جدول زیر انتخاب فرمایید:
3500000تومان

تحت ویندوز یک ساله طلایی

 استفاده از ویدیوهای آموزشی ارائه شده بر روی وب سایت.

شرکت در جلسات عمومی.

ارتباطات درون گروهی با هم گروهی های کاری که عضو خدمات گروه مشاوره هستند.

20 ساعت مشاوره مدیریت و کسب و کار بصورت تلفنی

2 جلسه مشاوره حضوری در محل متقاضی

2000000تومان

تحت ویندوز یک ساله نقره ای

 استفاده از ویدیوهای آموزشی ارائه شده بر روی وب سایت.

شرکت در جلسات عمومی.

ارتباطات درون گروهی با هم گروهی های کاری که عضو خدمات گروه مشاوره هستند.

10 ساعت مشاوره مدیریت و کسب و کار بصورت تلفنی

1000000تومان

تحت ویندوز یک ساله برنزی

 استفاده از ویدیوهای آموزشی ارائه شده بر روی وب سایت.

شرکت در جلسات عمومی.

ارتباطات درون گروهی با هم گروهی های کاری که عضو خدمات گروه مشاوره هستند.

نوع سرویس مورد نظر خود را با توجه به جدول زیر انتخاب فرمایید:

500000تومان

تحت وب سه ماهه برنزی

 استفاده از ویدیوهای آموزشهای و  پشتیبانی بر روی وب سایت.

شرکت در جلسات عمومی.

ارتباطات درون گروهی با هم گروههای کاری که عضو خدمات گروه مشاوره هستند.

1000000تومان

تحت وب شش ماهه برنزی

 استفاده از ویدیوهای آموزشهای و  پشتیبانی بر روی وب سایت.

شرکت در جلسات عمومی.

ارتباطات درون گروهی با هم گروههای کاری که عضو خدمات گروه مشاوره هستند.

1300000تومان

تحت وب یک ساله برنزی

 استفاده از ویدیوهای آموزشهای و  پشتیبانی بر روی وب سایت.

شرکت در جلسات عمومی.

ارتباطات درون گروهی با هم گروههای کاری که عضو خدمات گروه مشاوره هستند.

2500000تومان

تحت وب یک ساله نقره ای

استفاده از ویدیوهای آموزشهای و  پشتیبانی بر روی وب سایت.

10 ساعت مشاوره تلفنی توسط مشاوران حوزه کسب و کار.

شرکت در جلسات عمومی.

ارتباطات درون گروهی با هم گروههای کاری که عضو خدمات گروه مشاوره هستند.

4000000تومان

تحت وب یک ساله طلایی

استفاده از ویدیوهای آموزشهای و  پشتیبانی بر روی وب سایت.

20 ساعت مشاوره تلفنی توسط مشاوران حوزه کسب و کار.

2 جلسه مشاوره حضوری در محل متقاضی

شرکت در جلسات عمومی.

ارتباطات درون گروهی با هم گروههای کاری که عضو خدمات گروه مشاوره هستند.

  1. فرم نصب و پرداخت آنلاین را تکمیل فرمائید: